Каталози

На базата на иновативни технологии, Orfit разработва и произвежда най-прецизните и надеждни термопластични материали за медицински изделия, които подобряват лечението на пациентите по света.

Екипът на Orfit осигурява :
Системи за обездвижване на ракови пациенти в радиационна онкология.
Материали за ортопедично производство за пациенти в физическа рехабилитация.
Материали за пациенти с ампутирани пациенти.

Каталог Orfit

ВЕЗНИ ЗА ПРАВИ ПАЦИЕНТИ
Колонни везни
Плоски везни

ДРУГИ ВЕЗНИ
Везни за измерване на на тегло на новородени
Везни за инвалидини колички
Везни-стол
Везни-легло
Везни за органи
Инструменти за измерване на височина

Каталог Seca

Рентгенови филми и химикали
Рентгенови касети

Лъчезащитни престилки, яки и очила
Проявъчни машини
Оловни стъкла

Get In Touch